KISTAMÄSSAN

6-7 september 2018

Vi som ställer ut / Our exhibitors

 

Utställarlista och hallskiss för 2019 års mässa kommer att läggas upp senare / Exhibitor list and floor plan for 2019 will be presented later. 
Vi som är anmälda för 2019 års hud & kosmetik / We are registered for the 2019 hud & kosmetik
Företags- och produktloggor / Company and Product Logos:

 

Utställare + hallskiss 2018:
Utställare år 2018
Hallskiss år 2018
Efter mässan 2017 skickades en enkät ut till alla utställarna, HÄR är resultatet av undersökningen.