Utställarförsäkring

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att bra försäkringsskydd är ett viktigt inslag i ett mässdeltagande. Mässorna blir större, allt fler ställer ut allt mer komplexa utställningsföremål samtidigt som besökarantalet ökar. Det är förstås glädjande, men som en oundviklig följd av detta ökar risken för skador och behovet av att vara försäkrad. 

En vanlig företagsförsäkring täcker normalt inte ett mässdeltagande. En separat försäkring för transport och mässdeltagande är ofta mycket dyr samt har dessutom sämre omfattning än vår nya utställarförsäkring. Transportbolagens ansvars åtagande är också mycket begränsat.

I samarbete med If Skadeförsäkringar har Kistamässan tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste försäkring för våra utställare.

Denna utställningsförsäkring omfattar följande

  • Ditt gods är helförsäkrat under transport till och från mässan inkl. lastning och lossning
  • Ditt gods är helförsäkrat på mässan inkl upp- och nedpackning
  • All transport till och från mässan inom EU/EFTA
  • För de flesta skadehändelser, självrisk 1 000 kr. I övrigt, se villkoren (ex gällande inbrott i bil)
  • Gäller för brand, vatten och inbrott

Försäkringen täcker upp till 200 000 kr i försäkringsvärde till priset 1 250 kr per utställare och du kan med ett enkelt telefonsamtal lätt höja värdet mot en tilläggspremie på 0,4 % av överstigande försäkringsvärde. Denna förmånliga försäkring är möjlig tack vare en kollektiv lösning för våra utställare. 

Vi vill på ett enkelt sätt skapa ett problemfritt deltagande för er så att ni kan fokusera på mässdeltagandets affärsmässiga resultat och ägna er åt viktiga säljaktiviteter.Vid Kistamässans arrangemang är utställarförsäkring obligatoriskt, men det finns undantag. Var vänlig kontrollera er företagsförsäkring eller andra försäkringar ni har, så ni har ett försäkringsskydd som känns relevant för er. Kistamässan påtar sig inget ansvar för era produkter före, under eller efter arrangemanget.

Ladda ner FÖRSÄKRINGSVILLKOREN här >>

Ladda ner SKADEANMÄLAN här >>

Ladda ner INFORMATION OM UTSTÄLLARFÖRSÄKRING här >>


För mer information kontakta

Easyfair växel: 08-506 650 00

Vid Kistamässans arrangemang är utställarförsäkring obligatoriskt, men det finns undantag. Var vänlig kontrollera er företagsförsäkring eller andra försäkringar ni har, så ni har ett försäkringsskydd som känns relevant för er. Kistamässan påtar sig inget ansvar för era produkter före, under eller efter arrangemanget.