Godshantering

Följande gäller för hantering av gods på Kistamässan

  • Godsmottagning -information kommer
  • Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer 2,5 m högt måste ni kontakta tekniska avdelningen minst två veckor i förväg
  • I de fall där speditören, som levererar godset, ber oss transportera in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren
  • Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggningen av gångmattor kl. 17.00. Efter denna tid skall gångarna hållas rena från gods, emballage och avfall
  • Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Servicecenter för bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är en kubikmeter
  • Om godset ankommer före angiven tid då vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom angiven tid
  • Godset ska märkas med: arrangemangets namn, företag och monternummer
  • OBS! Kistamässan påtar sig inget ansvar för godset under godshanteringen

Maila er förfrågan till monterservice@workman.se så återkommer de med en offert!

Godsadress

Kistamässan
Vågögatan 3
164 40 Kista
08-506 651 60

Leveransadress till konferenser

Kistamässan
Torshamnsgatan 18A
164 22 Kista
08-506 650 00