Godshantering

Följande gäller för hantering av gods på Kistamässan

 • Godsmottagning

  Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton/kolli eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer 2,5 m högt, vänligen kontakta Kista Mäss-service minst 2 veckor i förväg. Hjälp med packning av gods kan beställas, kontakta: Kista Mäss-service, dock senast 2 veckor i förväg, via telefon/email:

  Telefon: 08-506 650 00 (knappval 5),

  Emailkistamasservice@easyfairs.com

   

  Om godset ankommer före angiven tid kan vi inte garantera att ta emot godset. Om vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom angiven tid. Omärkt gods som lämnas kvar på Kistamässan efter officiell utflytt och som inte kan identifieras kommer att kasseras då vi har begränsade lagringsmöjligheter. 

  OBS! Allt gods måste vara nedpackat och stuvat på pallar eller i rullburar under utsatt utflyttningstid. Detta är ett krav eftersom vi måste flytta godset. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. Kista Mäss-service eller Kistamässan ansvarar ej för gods före, under eller efter arrangemanget!

  Gods som ankommer till mässan transporteras in till anvisad monter mot en kostnad (se aktuella priser på våran onlineshop under Truck-Emballage www.kistamasservice.se). Motsvarande kostnad gäller även för avgående gods som lämnas i montern. Dessa kostnader debiteras utställande företag i efterhand. Truckhjälp beställs av Tekniska avdelningen på plats.

  I de fall där speditören, som levererar godset, ber mässans personal transportera/lasta in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad. Oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.

  Godset ska märkas med:

  Mässa / Företag / Monternummer /Namn och mobilnummer

  Kistamässan

  Vågögatan 3

  164 40 KISTA