Registrering

Registreringen är öppen!

Priser

1 dag 450 kr och 2 dagar 600 kr  
https://www.trippus.net/hudochkosmetik2023-mässbesökare

OBS!
- Som medlem i SHR besöker du Hud & Kosmetik utan kostnad. Registrera dig genom din personliga inbjudan från SHR.
- Studerar du? Endast studerande från SHR-godkända hudterapeututbildningar får besöka mässan.

Öppettider

Torsdag 10.00–17.00 
Fredag 10.00–17.00